Svet

Svet regije sestavljajo predsednik poveljnik in tajnik regije ter predsedniki in poveljniki gasilskih zvez. V svet regije so vključeni tudi predstavnik mladine, članic in starejših gasilcev.

Svet regije se sestaja na sestankih, kjer se obravnava aktualna vprašanja.


Sestava
Zapisniki