Območje regije Ljubljana 1

Območje Regije Ljubljana 1

Območje Regije Ljubljana 1

Regija Ljubljana 1 pokriva območje bližnje in širše območje Ljubljane in je sestavljena iz desetih gasilskih zvez:

V regijo je vključenih 107 gasilskih društev.